Regulamin i Dostawa

Regulamin i Dostawa towaru

REGULAMIN SKLEPU

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.zielonolistni.pl jest prowadzony przez firmę:

Andrzej Synowski

ul. Wapiennik 18D/24

30-198 Kraków

NIP: 9452037762

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

4. Odbiór osobisty jest bezpłatny – płatność za produkty następuje bezpośrednio przy odbiorze zamówienia (gotówką lub kartą). Zamówienie odbierzesz w siedzibie firmy mieszczącej się na ul. Wapiennik 18D/24 w Krakowie.

5. Darmowa dostawa obowiązuje na terenie Krakowa od kwoty 100zł brutto. Dostawy realizujemy w każdą środę w godzinach 17-20 dla zamówień złożonych do poniedziałku do godziny 18:00.

6. Zawarcie umowy i realizacja zamówień następuje po złożeniu zamówienia przez Klienta.

7. Termin realizacji zamówionych towarów dostępnych na zamówienie wynosi od 7-14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sklepem a Kupującym.

8. Zamówienie z odbiorem osobistym czeka na odbiór przez 5 dni. Po tym okresie zostaje automatycznie anulowane.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.

10. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto.

11. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

12. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klient podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz złożenia wniosku o usunięcie swoich danych osobowych.

13. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy oraz archiwizacji przekazanych danych na podstawie art. 6 ust 1 ppkt a.) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

14. W celu usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem zespol@zielonolistni.pl. Prześlemy państwu link w celu potwierdzenia chęci usunięcia swoich danych z naszego sklepu.

15. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

16. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin niniejszej strony. W trakcie realizacji zamówienie oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Klienta mniej korzystne, niż aktualnego.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

18. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego wykonanego w technologii HTML 5 i CSS 3 oraz  gwarantuje jego prawidłowe działanie w przeglądarkach obsługujących ten standard.

19. Użytkownik korzystając ze sklepu internetowego wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez właściciela sklepu dla celów realizacji sprzedaży. Użytkownik ma prawo do wglądu i edycji swoich danych.

20. Użytkownik korzystający ze sklepu internetowego a w szczególności formularza kontaktowego zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez Google na potrzeby weryfikacji użytkownika (captcha). Szczegóły polityki prywatności firmy Google znajdują się w poniższym linku:

https://policies.google.com/privacy?hl=pld

21. Konta nieaktywnych użytkowników są usuwane po okresie 3 miesięcy od ostatniego logowania.

REGULAMIN WARSZTATÓW

1.Warsztaty realizowane są  przez firmę:

Andrzej Synowski

ul. Wapiennik 18D/24

30-198 Kraków

NIP: 9452037762

Nr. Rachunku: 29 1050 1445 1000 0092 2665 9796

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klient podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz złożenia wniosku o usunięcie swoich danych osobowych.

4. Użytkownik korzystając ze sklepu internetowego/strony internetowej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez właściciela sklepu dla celów realizacji sprzedaży. Użytkownik ma prawo do wglądu i edycji swoich danych.

5. Potwierdzeniem udziału w warsztatach jest wpłacenie zadatku w wysokości 30% kosztów warsztatu na nr konta podany w punkcie 1. W tytule przelewu należy wpisać datę oraz nazwę warsztatów oraz imię i nazwisko uczestnika(jeśli przelew jest realizowany z innego konta)

6. Pozostała część kwoty warsztatu zostanie opłacona w dniu warsztatów kartą lub gotówką.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

8. Użytkownik korzystający z formularza kontaktowego zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Google na potrzeby weryfikacji użytkownika (captcha). Szczegóły polityki prywatności firmy Google znajdują się w poniższym linku:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl


WARSZTATY W CZASIE COVID-19 – zapoznaj się przed przyjściem na warsztaty!

1. Warsztaty prowadzone są z zachowaniem wytycznych Ministerstwa Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV dostępnych na http://www.gov.pl.

2. W miejscu, gdzie odbywają się warsztaty, dostępne są żele i płyny do dezynfekcji, używany sprzęt jest czyszczony i dezynfekowany przed każdymi warsztatami i przed oraz po każdej grupie warsztatowej.

3. Uczestnicy i prowadzący zobowiązani są przestrzegać wymagań sanitarnych (m.in.: mycie rąk, noszenie maseczek, rękawiczek jednorazowych). Prosimy o zapoznanie się z instrukcją mycia rąk, nakładania rękawiczek oraz maseczek ochronnych.

http://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
http://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
http://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

4. Przed zajęciami każdy uczestnik będzie zobowiązany do zapoznania się i wypełnienia oświadczenia związanego z zaostrzonymi zasadami higieny i bezpieczeństwa obowiązującymi na warsztatach oraz o stanie zdrowia uczestnika warsztatów oraz jego opiekunów, a także wyrazić zgodę na kontakt w przypadku wystąpienia niepokojących objawów u uczestnika warsztatów.

https://zielonolistni.pl/wp-content/uploads/2020/08/zgoda_na_przetwarzanie_wizerunku_covid.doc

5. Prosimy o przyniesienie własnego długopisu.

6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania Uczestnik nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.

7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania własnej maseczki ochronnej. Brak maseczki uniemożliwia wzięcie udziału w warsztatach.

8. Jednorazowe rękawiczki ochronne zapewnia organizator.

9. Wielkość grup warsztatowych – maksymalnie 4 uczestników, stanowiska indywidualne z zachowaniem odległości min. 2 metrów

10. Nie przestrzeganie powyższego regulaminu może skutkować niedopuszczeniem uczestnika do warsztatów i oraz brakiem zwrotu kosztów poniesionych przez uczestnika.

Płatność kartą realizowana jest dzięki wsparciu programu Polska Bezgotówkowa oraz partnerów realizujących płatności:

0