Dostawa

Regulamin i Dostawa towaru

REGULAMIN SKLEPU

1. Sklep internetow działający pod adresem www.zielonolistni.pl jest prowadzony przez firmę:

Andrzej Synowski

ul. Wapiennik 18D/24

30-198 Kraków

NIP: 9452037762

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

4. Odbiór osobisty jest bezpłatny – płatność za produkty następuje bezpośrednio przy odbiorze zamówienia (gotówką lub kartą). Zamówienie odbierzesz w siedzibie firmy mieszczącej się na ul. Wapiennik 18D/24 w Krakowie.

5. Zawarcie umowy i realizacja zamówień następuje po złożeniu zamówienia przez Klienta.

6. Termin realizacji zamówionych towarów wynosi do 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sklepem a Kupującym.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.

8. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto.

9. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klient podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz złożenia wniosku o usunięcie swoich danych osobowych.

11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy oraz archiwizacji przekazanych danych na podstawie art. 6 ust 1 ppkt a.) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

12. W celu usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem zespol@zielonolistni.pl. Prześlemy państwu link w celu potwierdzenia chęci usunięcia swoich danych z naszego sklepu.

13. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

14. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin niniejszej strony. W trakcie realizacji zamówienie oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Klienta mniej korzystne, niż aktualnego.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

16. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego wykonanego w technologi HTML 5 i CSS 3 oraz  gwarantuje jego prawidłowe działanie w przeglądarkach obsługujących ten standard.

17. Użytkownik korzystając ze sklepu internetowego wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez właściciela sklepu dla celów realizacji sprzedaży. Użytkownik ma prawo do wglądu i edycji swoich danych.

Płatność kartą realizowana jest dzięki wsparciu programu Polska Bezgotówkowa oraz partnerów realizujących płatności:

Merchant Equipment Store Credit Card Logos

0